કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ
યુએન વિનિમય દર માહિતી 20/01/2020 13:30

ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ માટે અમેરિકી ડોલર વિનિમય દર

ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ ડૉલર વિનિમય દર આજે. ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ મૂલ્ય આજે અમેરિકી ડોલર માં છે

ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ ડૉલર વિનિમય દર આજે


1 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ (FKP) બરાબર 1.30 અમેરિકી ડોલર (USD)
1 અમેરિકી ડોલર (USD) બરાબર 0.77 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ (FKP)

ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ અમેરિકી ડોલર નું વિનિમય આજ માટેના વાસ્તવિક વિનિમય દરે 20 જાન્યુઆરી 2020. સ્રોતમાંથી માહિતી. અમે દિવસમાં એક વખત આ પૃષ્ઠ પર ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ અમેરિકી ડોલર ના વિનિમય દર બદલીએ છીએ. આ પૃષ્ઠ પર બતાવેલ વિનિમય દર એ વિનિમય વેપારના પરિણામો અનુસાર આજે 20 જાન્યુઆરી 2020 માટે સત્તાવાર રીતે સ્થાપિત વિનિમય દર છે. આજે ચલણ વિનિમય દર એ બેન્કો માટે તેમના વિનિમય દરને નિર્ધારિત કરવાનો આધાર છે. અનુકૂળ વિનિમય દરવાળી બેંકો પસંદ કરો.

વિદેશી વિનિમય દર સુધારાશે 20/01/2020 યુએન માહિતી અનુસાર.

1 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ આજે યુરોપિયન બેંકમાં 1.30 અમેરિકી ડોલર બરાબર છે. 1 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ -0.001818 અમેરિકી ડોલર આજે ઘટી ગયો છે. ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ વિનિમય દર આજે યુરોપિયન ડેટા મુજબ અમેરિકી ડોલર સામે ઘટી રહ્યો છે. 1 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ માટે હવે તમારે યુરોપિયન બેંકના દરે 1.30 અમેરિકી ડોલર ની ચુકવણી કરવાની જરૂર છે.

કન્વર્ટ ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ માટે અમેરિકી ડોલર ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ માટે અમેરિકી ડોલર ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ માટે અમેરિકી ડોલર વિનિમય દર ઇતિહાસ

ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ માટે અમેરિકી ડોલર વિનિમય દર આજે અહીં 20 જાન્યુઆરી 2020

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ અમેરિકી ડોલર નું વિનિમય દર ટેબલમાં બતાવેલ ડેટાબેઝમાંથી અમારા નમૂનામાં કેવી રીતે જોઈ શકાય છે. ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ અમેરિકી ડોલર સામે ઘણા દિવસોથી વિનિમય દરો વેબસાઇટ મનીરેસ્ટોડાય ડોટ કોમના આ પૃષ્ઠ પરના કોષ્ટકમાં આપવામાં આવે છે. ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ થી અમેરિકી ડોલર ની વિનિમય દર ગઈકાલે માટે, આગલા દિવસ માટે. આ દિવસોના એક્સચેંજના મૂલ્યના ડેટાના આધારે આવતીકાલે ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ અમેરિકી ડોલર ના વિનિમય દરની આગાહી કરો.

તારીખ દર ફેરફાર
20.01.2020 1.30107 -0.001818
19.01.2020 1.302888 -
18.01.2020 1.302888 -0.006766
17.01.2020 1.309654 0.006203
16.01.2020 1.303451 -0.000793
ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ (FKP)

1 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ હવે 1.30 અમેરિકી ડોલર છે. 6.50 અમેરિકી ડોલર આજે 5 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ ની કિંમત છે. વિનિમય દર. 10 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ ની વિનિમય દરે 13 અમેરિકી ડોલર. 25 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ ની વિનિમય દરે 32.51 અમેરિકી ડોલર. 1 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ હવે 1.30 અમેરિકી ડોલર બરાબર છે. રાષ્ટ્રીય બેંકનો સત્તાવાર દર. દેશના મુખ્ય બેંકના વિનિમય દરે આજે ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ -0.001818 અમેરિકી ડોલર

1 FKP 5 FKP 10 FKP 25 FKP 50 FKP 100 FKP 250 FKP 500 FKP
1.30 USD 6.50 USD 13 USD 32.51 USD 65.02 USD 130.04 USD 325.10 USD 650.20 USD
અમેરિકી ડોલર (USD)

10 અમેરિકી ડોલર યુએસ ડlarલર 10 ની કિંમત હવે 10. 50 અમેરિકી ડોલર ની વિનિમય દરે 38.45 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ. 100 અમેરિકી ડોલર વિનિમય દરે 76.90 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ. 250 અમેરિકી ડોલર ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ માટે આજે તમારે 192.25 FKP. આજે, ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ વિનિમય દર અમેરિકી ડોલર ની સામે ઘટી ગયો છે. આજે, 1 ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ દેશની રાષ્ટ્રીય બેંકમાં 1.30 અમેરિકી ડોલર ની કિંમત છે.

10 USD 50 USD 100 USD 250 USD 500 USD 1 000 USD 2 500 USD 5 000 USD
7.69 FKP 38.45 FKP 76.90 FKP 192.25 FKP 384.50 FKP 769 FKP 1 922.50 FKP 3 845 FKP