કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ
યુએન વિનિમય દર માહિતી 27/01/2020 22:00

કેમેન ટાપુઓ ડોલર માટે યુરો વિનિમય દર

કેમેન ટાપુઓ ડોલર યુરો વિનિમય દર આજે. કેમેન ટાપુઓ ડોલર મૂલ્ય આજે યુરો માં છે

કેમેન ટાપુઓ ડોલર યુરો વિનિમય દર આજે


1 કેમેન ટાપુઓ ડોલર (KYD) બરાબર 1.09 યુરો (EUR)
1 યુરો (EUR) બરાબર 0.92 કેમેન ટાપુઓ ડોલર (KYD)

કેમેન ટાપુઓ ડોલર યુરો નું વિનિમય આજ માટેના વાસ્તવિક વિનિમય દરે 27 જાન્યુઆરી 2020. સ્રોતમાંથી માહિતી. આ પૃષ્ઠ પર બતાવેલ વિનિમય દર એ વિનિમય વેપારના પરિણામો અનુસાર આજે 27 જાન્યુઆરી 2020 માટે સત્તાવાર રીતે સ્થાપિત વિનિમય દર છે. બેંકોમાં તમામ ચલણ વિનિમય કામગીરી આ અધિકારી કેમેન ટાપુઓ ડોલર થી યુરો આજનાં વિનિમય દરના આધારે કરવામાં આવે છે. આ સાઇટ પર દૈનિક અપડેટ કરેલ મફત ચલણ વિનિમય દર નિવેદન ઉપલબ્ધ છે.

વિદેશી વિનિમય દર સુધારાશે 28/01/2020 યુએન માહિતી અનુસાર.

1 કેમેન ટાપુઓ ડોલર હવે 1.09 યુરો બરાબર છે. બેંક ઓફ યુરોપનો સત્તાવાર વિનિમય દર. 1 કેમેન ટાપુઓ ડોલર 0.003451 યુરો આજે અગ્રેસર યુરોપિયન બેંકમાં. કેમેન ટાપુઓ ડોલર યુરોપિયન ડેટા અનુસાર યુરો ની વિરુદ્ધ વિનિમય દર આજે વધી રહ્યો છે. 1 કેમેન ટાપુઓ ડોલર હવે 1.09 યુરો - યુરોપિયન બેંકનો દર.

કન્વર્ટ કેમેન ટાપુઓ ડોલર માટે યુરો કેમેન ટાપુઓ ડોલર માટે યુરો ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે કેમેન ટાપુઓ ડોલર માટે યુરો વિનિમય દર ઇતિહાસ

કેમેન ટાપુઓ ડોલર માટે યુરો વિનિમય દર આજે અહીં 27 જાન્યુઆરી 2020

આ પૃષ્ઠ પરના નવીનતમ વિનિમય દરના કોષ્ટકમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કેમેન ટાપુઓ ડોલર યુરો વિનિમય દરની તુલના કરવી ખૂબ અનુકૂળ છે. કેમેન ટાપુઓ ડોલર યુરો કેમેન ટાપુઓ ડોલર જોવાનું અનુકૂળ છે. કેટલાક દિવસો માટે વિનિમય દર. વિનિમય દરની ગતિશીલતાને સમજવા માટે પાછલા કેટલાક દિવસોમાં કેમેન ટાપુઓ ડોલર યુરો ની વિનિમય દરની તુલના કરો. કેમેન ટાપુઓ ડોલર થી યુરો કાલ માટેના વિનિમય દરનું વિશ્લેષણ કરો અને આગાહી કરો અને નફામાં ચલણ ખરીદો.

તારીખ દર ફેરફાર
28.01.2020 1.097478 0.003451
27.01.2020 1.094027 0.003611
26.01.2020 1.090416 -
25.01.2020 1.090416 0.008516
24.01.2020 1.0819 -0.00365
કેમેન ટાપુઓ ડોલર (KYD)

1 કેમેન ટાપુઓ ડોલર હવે 1.09 યુરો છે. 5 કેમેન ટાપુઓ ડોલર થી યુરો ની કિંમત હવે 5.44. 10 કેમેન ટાપુઓ ડોલર હવે 10.88 યુરો છે. 25 કેમેન ટાપુઓ ડોલર દીઠ યુરો ખરીદવા માટે, આજે તમારે 27.21 EUR. 1 કેમેન ટાપુઓ ડોલર હવે 1.09 યુરો સત્તાવાર વિનિમય દરે છે. દેશની અગ્રણી બેંકના વિનિમય દર અનુસાર આજે કેમેન ટાપુઓ ડોલર 0.003451 યુરો

1 KYD 5 KYD 10 KYD 25 KYD 50 KYD 100 KYD 250 KYD 500 KYD
1.09 EUR 5.44 EUR 10.88 EUR 27.21 EUR 54.41 EUR 108.82 EUR 272.06 EUR 544.12 EUR
યુરો (EUR)

10 EUR તમારે 9.19 કેમેન ટાપુઓ ડોલર ચૂકવવાની જરૂર છે. . 50 EUR તમારે 45.95 કેમેન ટાપુઓ ડોલર ચૂકવવાની જરૂર છે. . 100 યુરો યુએસ ડlarલર 100 ની કિંમત હવે 100. 250 યુરો યુએસ ડlarલર 250 ની કિંમત હવે 250. કેમેન ટાપુઓ ડોલર વિનિમય દર આજે યુરો ની સામે છે. 1 કેમેન ટાપુઓ ડોલર હવે 1.09 યુરો - રાષ્ટ્રીય બેંકનો વિનિમય દર.

10 EUR 50 EUR 100 EUR 250 EUR 500 EUR 1 000 EUR 2 500 EUR 5 000 EUR
9.19 KYD 45.95 KYD 91.89 KYD 229.73 KYD 459.46 KYD 918.92 KYD 2 297.30 KYD 4 594.60 KYD