કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ
યુએન વિનિમય દર માહિતી 29/09/2022 23:18

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા રૂપાંતરણ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ભાવ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં આજે ચલણ વિનિમય બજાર પર
1 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ = 2.34 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા

સરેરાશ વિનિમય દર. બેંકો ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં સ્થાનાંતરમાં રોકાયેલા છે. આ ચલણ વિનિમય દરનો સંદર્ભ છે. આજે ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઉપર વધી રહ્યો છે. 1 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ની કિંમત હવે 0.002339 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ની બરાબર છે. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ની સામે 0 ટકાવારીના સો ભાગમાં.

બદલો
કન્વર્ટ

વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા

એક મહિના પહેલાં, ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 0.002422 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં વેચી શકાય છે. છ મહિના પહેલા, ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 0.002499 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં બદલી શકાય છે. એક વર્ષ પહેલાં, ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 0.002468 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં વેચી શકાય છે. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ના વિનિમય ચાર્ટ પર જોઈ શકાય છે. -1.74% - ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ના વિનિમય દરમાં દર સપ્તાહે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં બદલો. -5.24% દર વર્ષે - ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ની વિનિમય દરમાં ફેરફાર.

કલાક દિવસ અઠવાડિયું માસ 3 મહિના વર્ષ 10 વર્ષ
   વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ (IDR) માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (NIO) ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે

ચલણ કન્વર્ટર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ (IDR) માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (NIO)
1 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 2.34 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા
5 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 11.70 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા
10 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 23.39 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા
25 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 58.48 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા
50 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 116.95 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા
100 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 233.90 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા
250 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 584.76 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા
500 000 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 1 169.52 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા

જો તમારી પાસે 10 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ છે, તો પછી નિકારાગુઆ માં તેઓ 0.02339 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા. આજે, 0.058476 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા 25 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ. જો તમારી પાસે 50 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ છે, તો પછી નિકારાગુઆ માં તમે 0.12 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા જો તમારી પાસે 0.23 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા છે, તો પછી નિકારાગુઆ માં તમે 100 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ . 250 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે હવે ચલણ કન્વર્ટર 0.58 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા. આજે, 1.17 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા બદલી શકાય છે 500 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ.

   ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા આજે અહીં 29 સપ્ટેમ્બર 2022

તારીખ દર ફેરફાર
30.09.2022 0.002339 -2.52 * 10-5
29.09.2022 0.002364 -1.47 * 10-5
28.09.2022 0.002379 4.24 * 10-6
27.09.2022 0.002375 -4.67 * 10-5
26.09.2022 0.002421 2.83 * 10-5

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા 30 સપ્ટેમ્બર 2022 - 0.002339 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા < ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ થી નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ચાલુ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 બરાબર છે 0.002364 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા. 28 સપ્ટેમ્બર 2022, 1 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 0.002379 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા. છેલ્લા મહિનાનો મહત્તમ IDR NIO દર 26.09.2022 પર હતો. 26 સપ્ટેમ્બર 2022, 1 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ 0.002421 નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા.

   ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ અને નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ચલણ પ્રતીકો અને દેશો

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ચલણ પ્રતીક, ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ મની સાઇન: Rp. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ રાજ્ય: ઇન્ડોનેશિયા. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ચલણ કોડ IDR. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ સિક્કો: સેન.

નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ચલણ પ્રતીક, નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા મની સાઇન: C$. નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા રાજ્ય: નિકારાગુઆ. નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ચલણ કોડ NIO. નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા સિક્કો: centavo.