કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ
યુએન વિનિમય દર માહિતી 27/01/2020 23:45

કન્વર્ટ સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) માટે Tanzanian શિલિંગ

સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) માટે Tanzanian શિલિંગ રૂપાંતરણ સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) ભાવ Tanzanian શિલિંગ માં આજે ચલણ વિનિમય બજાર પર
1 = 3 653 946.65 Tanzanian શિલિંગ

સરેરાશ વર્તમાન વર્તમાન દરે સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) Tanzanian શિલિંગ માં કન્વર્ટ કરો. સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) Tanzanian શિલિંગ માં વિનિમય દરમાં દિવસમાં એકવાર ફેરફાર થાય છે. સત્તાવાર બેંકો અને banksનલાઇન બેંકોમાં ચલણ વિનિમય. . સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) વધ્યું 0 Tanzanian શિલિંગ. સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) ગઈકાલથી Tanzanian શિલિંગ ની તુલનાએ વધી રહ્યો છે. સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) Tanzanian શિલિંગ ની સામે 0 ટકાવારીના સો ભાગમાં.

બદલો
કન્વર્ટ

વિનિમય દર સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) માટે Tanzanian શિલિંગ

એક અઠવાડિયા પહેલાં, સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 3 584 918 Tanzanian શિલિંગ માં વેચી શકાય છે. છ મહિના પહેલા, સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 3 273 022.34 Tanzanian શિલિંગ માં વેચી શકાય છે. દસ વર્ષ પહેલાં, સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 3 045 661.20 0 Tanzanian શિલિંગ માં ખરીદી શકાય છે. અઠવાડિયામાં, સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર 1.93% દ્વારા બદલાઈ ગયો. 5.23% - સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) ના વિનિમય દરમાં દર મહિને Tanzanian શિલિંગ માં ફેરફાર કરો. વર્ષભરમાં, સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર 19.97% દ્વારા બદલાઈ ગયો.

કલાક દિવસ અઠવાડિયું માસ 3 મહિના વર્ષ 10 વર્ષ
   વિનિમય દર સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) (XAU) માટે Tanzanian શિલિંગ (TZS) ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે

ચલણ કન્વર્ટર સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) Tanzanian શિલિંગ

સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) (XAU) માટે Tanzanian શિલિંગ (TZS)
1 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 3 653 946.65 Tanzanian શિલિંગ
5 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 18 269 733.24 Tanzanian શિલિંગ
10 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 36 539 466.49 Tanzanian શિલિંગ
25 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 91 348 666.22 Tanzanian શિલિંગ
50 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 182 697 332.43 Tanzanian શિલિંગ
100 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 365 394 664.86 Tanzanian શિલિંગ
250 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 913 486 662.16 Tanzanian શિલિંગ
500 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 1 826 973 324.32 Tanzanian શિલિંગ

જો તમારી પાસે 36 539 466.49 Tanzanian શિલિંગ છે, તો પછી તાંઝાનિયા માં તેમનો બદલો 10 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ). આજે 25 XAU = 91 348 666.22 TZS. આજે, 182 697 332.43 Tanzanian શિલિંગ 50 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ). આજે, 100 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 365 394 664.86 Tanzanian શિલિંગ. જો તમારી પાસે 913 486 662.16 Tanzanian શિલિંગ છે, તો પછી તાંઝાનિયા માં તમે 250 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) . ચલણ કન્વર્ટર આજે આપે છે 1 826 973 324.32 માટે Tanzanian શિલિંગ 500 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ).

   સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર

સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) માટે Tanzanian શિલિંગ આજે અહીં 27 જાન્યુઆરી 2020

તારીખ દર ફેરફાર
28.01.2020 3 653 946.649 6 686.908 ↑
27.01.2020 3 647 259.741 24 084.529 ↑
26.01.2020 3 623 175.212 -
25.01.2020 3 623 175.212 10 310.778 ↑
24.01.2020 3 612 864.434 25 962.043 ↑

28 જાન્યુઆરી 2020, 1 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 3 653 946.649 Tanzanian શિલિંગ. 27 જાન્યુઆરી 2020, 1 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 3 647 259.741 Tanzanian શિલિંગ. સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) થી Tanzanian શિલિંગ ચાલુ 26 જાન્યુઆરી 2020 બરાબર છે 3 623 175.212 Tanzanian શિલિંગ. મહત્તમ સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) થી Tanzanian શિલિંગ છેલ્લા મહિના માટે વિનિમય દર ચાલુ હતો 28.01.2020. 24 જાન્યુઆરી 2020, 1 સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) 3 612 864.434 Tanzanian શિલિંગ.

   સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર ઇતિહાસ

સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) અને Tanzanian શિલિંગ ચલણ પ્રતીકો અને દેશો

સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) રાજ્ય: worlwide. ચલણ કોડ XAU. સોનાના 1 ટ્રોય ઔંસ (ઇલેક્ટ્રોનિક સોનું / ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ) સિક્કો: સોનું.

Tanzanian શિલિંગ ચલણ પ્રતીક, Tanzanian શિલિંગ મની સાઇન: Sh. Tanzanian શિલિંગ રાજ્ય: તાંઝાનિયા. Tanzanian શિલિંગ ચલણ કોડ TZS. Tanzanian શિલિંગ સિક્કો: ટકા.