કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ (જાન્યુઆરી 2022)

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન (જાન્યુઆરી 2022).

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે જાન્યુઆરી 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ચિલીના પેસો માટે યુઆન ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 જાન્યુઆરી 2022 ડિસેમ્બર 2021 નવેમ્બર 2021 ઓક્ટોબર 2021 > >>
તારીખ દર
31.01.2022 0.007839
30.01.2022 0.007863
29.01.2022 0.007863
28.01.2022 0.007824
27.01.2022 0.007921
26.01.2022 0.007917
25.01.2022 0.007983
24.01.2022 0.007996
23.01.2022 0.008028
22.01.2022 0.008028
21.01.2022 0.007950
20.01.2022 0.007793
19.01.2022 0.007833
18.01.2022 0.007717
17.01.2022 0.007791
16.01.2022 0.007785
15.01.2022 0.007785
14.01.2022 0.007968
13.01.2022 0.007738
12.01.2022 0.007655
11.01.2022 0.007611
10.01.2022 0.007828
09.01.2022 0.007792
08.01.2022 0.007819
07.01.2022 0.007817
06.01.2022 0.007851
05.01.2022 0.007636
04.01.2022 0.007500
03.01.2022 0.007578
02.01.2022 0.007535
01.01.2022 0.007535