કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ (ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022)

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન (ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022).

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ચિલીના પેસો માટે યુઆન ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 જાન્યુઆરી 2022 ડિસેમ્બર 2021 નવેમ્બર 2021 > >>
તારીખ દર
28.02.2022 0.007819
27.02.2022 0.007900
26.02.2022 0.007900
25.02.2022 0.007592
24.02.2022 0.008073
23.02.2022 0.007826
22.02.2022 0.008283
21.02.2022 0.008100
20.02.2022 0.008070
19.02.2022 0.008070
18.02.2022 0.008013
17.02.2022 0.007952
16.02.2022 0.007842
15.02.2022 0.007804
14.02.2022 0.008155
13.02.2022 0.008040
12.02.2022 0.008040
11.02.2022 0.007934
10.02.2022 0.007837
09.02.2022 0.007677
08.02.2022 0.007697
07.02.2022 0.007664
06.02.2022 0.007647
05.02.2022 0.007647
04.02.2022 0.007745
03.02.2022 0.007829
02.02.2022 0.007883
01.02.2022 0.007931