કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ (એપ્રિલ 2022)

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન (એપ્રિલ 2022).

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે એપ્રિલ 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ચિલીના પેસો માટે યુઆન ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 જાન્યુઆરી 2022 > >>
તારીખ દર
30.04.2022 0.007712
29.04.2022 0.007732
28.04.2022 0.007856
27.04.2022 0.007979
26.04.2022 0.007888
25.04.2022 0.008178
24.04.2022 0.008275
23.04.2022 0.007943
22.04.2022 0.008160
21.04.2022 0.008163
20.04.2022 0.007891
19.04.2022 0.007908
18.04.2022 0.008131
17.04.2022 0.007887
16.04.2022 0.007771
15.04.2022 0.008082
14.04.2022 0.008175
13.04.2022 0.008526
12.04.2022 0.008687
11.04.2022 0.008881
10.04.2022 0.008435
09.04.2022 0.008276
08.04.2022 0.007572
07.04.2022 0.007838
06.04.2022 0.008120
05.04.2022 0.008200
04.04.2022 0.008353
03.04.2022 0.008353
02.04.2022 0.008324
01.04.2022 0.007848