કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ (મે 2022)

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન (મે 2022).

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે મે 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ચિલીના પેસો માટે યુઆન ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 > >>
તારીખ દર
31.05.2022 0.008061
30.05.2022 0.007997
29.05.2022 0.007967
28.05.2022 0.007967
27.05.2022 0.008595
26.05.2022 0.008443
25.05.2022 0.007902
24.05.2022 0.008088
23.05.2022 0.008410
22.05.2022 0.008346
21.05.2022 0.008022
20.05.2022 0.008028
19.05.2022 0.007947
18.05.2022 0.008085
17.05.2022 0.008047
16.05.2022 0.008253
15.05.2022 0.008035
14.05.2022 0.008035
13.05.2022 0.007793
12.05.2022 0.007588
11.05.2022 0.008033
10.05.2022 0.008015
09.05.2022 0.008005
08.05.2022 0.008005
07.05.2022 0.008005
06.05.2022 0.007168
05.05.2022 0.007485
04.05.2022 0.007351
03.05.2022 0.007565
02.05.2022 0.007929
01.05.2022 0.007712