કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ (જુલાઈ 2022)

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન (જુલાઈ 2022).

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે જુલાઈ 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ચિલીના પેસો માટે યુઆન ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
  < ઓક્ટોબર 2022 સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 > >>
તારીખ દર
31.07.2022 0.007484
30.07.2022 0.007484
29.07.2022 0.007602
28.07.2022 0.007215
27.07.2022 0.007398
26.07.2022 0.007232
25.07.2022 0.007095
24.07.2022 0.007110
23.07.2022 0.007110
22.07.2022 0.007652
21.07.2022 0.007312
20.07.2022 0.007216
19.07.2022 0.006522
18.07.2022 0.006439
17.07.2022 0.006800
16.07.2022 0.006800
15.07.2022 0.006683
14.07.2022 0.006618
13.07.2022 0.006515
12.07.2022 0.007106
11.07.2022 0.006967
10.07.2022 0.007188
09.07.2022 0.007188
08.07.2022 0.006908
07.07.2022 0.006472
06.07.2022 0.007055
05.07.2022 0.007043
04.07.2022 0.006738
03.07.2022 0.007087
02.07.2022 0.007348
01.07.2022 0.007221