કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ (ઓગસ્ટ 2022)

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન (ઓગસ્ટ 2022).

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે ઓગસ્ટ 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ચિલીના પેસો માટે યુઆન ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
    નવેમ્બર 2022 ઓક્ટોબર 2022 સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 > >>
તારીખ દર
31.08.2022 0.007824
30.08.2022 0.008023
27.08.2022 0.007720
26.08.2022 0.007706
25.08.2022 0.007431
24.08.2022 0.007539
23.08.2022 0.007357
22.08.2022 0.007350
21.08.2022 0.007388
20.08.2022 0.007276
19.08.2022 0.007311
18.08.2022 0.007530
17.08.2022 0.007739
16.08.2022 0.007718
15.08.2022 0.007863
14.08.2022 0.007768
13.08.2022 0.007768
12.08.2022 0.007607
11.08.2022 0.007740
10.08.2022 0.007474
09.08.2022 0.007612
08.08.2022 0.007350
07.08.2022 0.007350
06.08.2022 0.007350
05.08.2022 0.007629
04.08.2022 0.007512
03.08.2022 0.007438
02.08.2022 0.007611
01.08.2022 0.007496