કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (2022).

અમે દર વર્ષ માટે તમામ કરન્સીના વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ રાખીયે છીએ. કોઈપણ તારીખ માટે અને કોઈપણ વર્ષ માટે વિનિમય દરનો ઇતિહાસ તમે અમારી સાથે શોધી શકો છો. કોઈપણ વર્ષ માટે exchangeનલાઇન વિનિમય દરનો ઇતિહાસ અહીં છે. 1992 થી 2022 થી ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ના બધા અવતરણો નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા અહીં છે. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ થી નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા 1992 થી માંડીને વિનિમય દર 2022 અહીં બતાવ્યા છે.

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ થી નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ની વિનિમય દરના ઇતિહાસના ગ્રાફ પર, તમે મૂલ્યમાં પરિવર્તન લાંબી ઇતિહાસ જોઈ શકો છો. ચલણ. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ના ઇતિહાસનો ગ્રાફ પાછલા 30 વર્ષોમાંના તમામ અવતરણો બતાવે છે. તમે આ પૃષ્ઠ પરના ચાર્ટ પર ઘણાં વર્ષોથી ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં ફેરફારનો ઇતિહાસ જોઈ શકો છો. ચાર્ટ પર હોવર કરો અને પસંદ કરેલા વર્ષ માટે ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા અવતરણ જુઓ. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ થી નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ના અવતરણના ઇતિહાસના ગ્રાફ પર ટૂલટિપ્સનો ઉપયોગ કરો.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
તારીખ દર
સપ્ટેમ્બર 2022 0.002407
ઓગસ્ટ 2022 0.002421
જુલાઈ 2022 0.002397
જૂન 2022 0.002455
મે 2022 0.002462
એપ્રિલ 2022 0.002499
કુચ 2022 0.002472
ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 0.002458
જાન્યુઆરી 2022 0.002486

નો ઇતિહાસ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ થી નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર 1992 થી દરેક વર્ષ માટે કોષ્ટકમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા દર વર્ષે કોષ્ટકમાં વિનિમય દર અહીં મફત છે. કોષ્ટકમાં વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ: ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા દર વર્ષે ઉપલબ્ધ છે: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ને માસિક અવતરણો, તમે જોઈ શકો છો કે તમે વર્ષના ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંકને ક્લિક કરો કે નહીં. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા દરેક મહિના માટે માટેનાં અવતરણો જોવા માટે, વર્ષોના કોષ્ટકમાં.

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા લાંબા સમયગાળા માટે વિનિમય દરમાં ફેરફાર, વિનિમય દરના ઇતિહાસના આ પૃષ્ઠ પર સ્પષ્ટ રીતે દૃશ્યમાન છે. . 10, 20 અથવા 30 વર્ષમાં કેટલું ચલણ બદલાયું છે તેનો અંદાજ લગાવો. લાંબા સમયથી અવતરણોનો ચાર્ટ જુઓ. નો ઉદય અને પતન ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ થી 1992 થી નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ ને બદલે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા માં તેના વિનિમય દરનો ઇતિહાસ શોધવા માટે એક ચલણ પસંદ કરો.

બધાં વર્ષોથી બીજા એક ચલણના અવતરણનો historyનલાઇન ઇતિહાસ અહીં છે. વેબસાઇટ મનીરેસ્ટોડાય ડોટ કોમના આ વિભાગમાં પાછલા 30 વર્ષોમાં તમામ કરન્સીના અવતરણનો મફત ઇતિહાસ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા નો 1992 ડેટાબેસ હવે 1992 થી 2022 વિનિમય દર nowનલાઇન. ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ થી નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા નો ઇતિહાસ શોધવા માટે કોષ્ટકમાં વર્ષ પર ક્લિક કરો.