કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (કુચ 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (કુચ 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે કુચ 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 જાન્યુઆરી 2022 ડિસેમ્બર 2021 > >>
તારીખ દર
31.03.2022 0.002487
30.03.2022 0.002492
29.03.2022 0.002493
28.03.2022 0.002502
27.03.2022 0.002499
26.03.2022 0.002487
24.03.2022 0.002483
23.03.2022 0.002488
22.03.2022 0.002500
21.03.2022 0.002489
20.03.2022 0.002491
19.03.2022 0.002491
18.03.2022 0.002486
17.03.2022 0.002499
16.03.2022 0.002504
15.03.2022 0.002505
14.03.2022 0.002519
13.03.2022 0.002492
12.03.2022 0.002492
11.03.2022 0.002511
10.03.2022 0.002496
09.03.2022 0.002482
08.03.2022 0.002508
07.03.2022 0.002511
06.03.2022 0.002498
05.03.2022 0.002498
04.03.2022 0.002490
03.03.2022 0.002484
02.03.2022 0.002487
01.03.2022 0.002472