કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (એપ્રિલ 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (એપ્રિલ 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે એપ્રિલ 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 જાન્યુઆરી 2022 > >>
તારીખ દર
30.04.2022 0.002462
29.04.2022 0.002466
28.04.2022 0.002497
27.04.2022 0.002501
26.04.2022 0.002479
25.04.2022 0.002474
24.04.2022 0.002481
23.04.2022 0.002472
22.04.2022 0.002505
21.04.2022 0.002503
20.04.2022 0.002491
19.04.2022 0.002506
18.04.2022 0.002516
17.04.2022 0.002486
16.04.2022 0.002486
15.04.2022 0.002488
14.04.2022 0.002489
13.04.2022 0.002505
12.04.2022 0.002500
11.04.2022 0.002487
10.04.2022 0.002488
09.04.2022 0.002488
08.04.2022 0.002495
07.04.2022 0.002491
06.04.2022 0.002508
05.04.2022 0.002502
04.04.2022 0.002495
03.04.2022 0.002495
02.04.2022 0.002485
01.04.2022 0.002499