કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (મે 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (મે 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે મે 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 > >>
તારીખ દર
31.05.2022 0.002468
30.05.2022 0.002462
29.05.2022 0.002466
28.05.2022 0.002466
27.05.2022 0.002457
26.05.2022 0.002442
25.05.2022 0.002442
24.05.2022 0.002446
23.05.2022 0.002448
22.05.2022 0.002438
21.05.2022 0.002438
20.05.2022 0.002445
19.05.2022 0.002434
18.05.2022 0.002442
17.05.2022 0.002447
16.05.2022 0.002440
15.05.2022 0.002439
14.05.2022 0.002439
13.05.2022 0.002464
12.05.2022 0.002468
11.05.2022 0.002472
10.05.2022 0.002457
09.05.2022 0.002486
08.05.2022 0.002467
07.05.2022 0.002467
06.05.2022 0.002486
05.05.2022 0.002468
04.05.2022 0.002474
03.05.2022 0.002466
02.05.2022 0.002474
01.05.2022 0.002462