કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (જૂન 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (જૂન 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે જૂન 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 > >>
તારીખ દર
30.06.2022 0.002431
29.06.2022 0.002429
28.06.2022 0.002420
27.06.2022 0.002416
26.06.2022 0.002417
25.06.2022 0.002417
24.06.2022 0.002412
23.06.2022 0.002415
22.06.2022 0.002426
21.06.2022 0.002418
20.06.2022 0.002422
19.06.2022 0.002421
18.06.2022 0.002414
17.06.2022 0.002419
16.06.2022 0.002440
15.06.2022 0.002435
14.06.2022 0.002440
13.06.2022 0.002471
12.06.2022 0.002471
10.06.2022 0.002458
09.06.2022 0.002470
08.06.2022 0.002476
07.06.2022 0.002491
06.06.2022 0.002485
05.06.2022 0.002489
04.06.2022 0.002482
03.06.2022 0.002467
02.06.2022 0.002474
01.06.2022 0.002455