કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (જુલાઈ 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (જુલાઈ 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે જુલાઈ 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
  < ઓક્ટોબર 2022 સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 > >>
તારીખ દર
31.07.2022 0.002420
30.07.2022 0.002420
29.07.2022 0.002400
28.07.2022 0.002397
27.07.2022 0.002396
26.07.2022 0.002397
25.07.2022 0.002391
24.07.2022 0.002384
23.07.2022 0.002396
22.07.2022 0.002380
21.07.2022 0.002394
20.07.2022 0.002397
19.07.2022 0.002398
18.07.2022 0.002388
17.07.2022 0.002387
16.07.2022 0.002392
15.07.2022 0.002384
14.07.2022 0.002397
13.07.2022 0.002390
12.07.2022 0.002405
11.07.2022 0.002388
10.07.2022 0.002385
09.07.2022 0.002393
08.07.2022 0.002396
07.07.2022 0.002395
06.07.2022 0.002394
05.07.2022 0.002398
04.07.2022 0.002403
03.07.2022 0.002394
02.07.2022 0.002394
01.07.2022 0.002397