કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (સપ્ટેમ્બર 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (સપ્ટેમ્બર 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે સપ્ટેમ્બર 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
    નવેમ્બર 2022 ઓક્ટોબર 2022 સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 > >>
તારીખ દર
30.09.2022 0.002339
29.09.2022 0.002364
28.09.2022 0.002379
27.09.2022 0.002375
26.09.2022 0.002421
25.09.2022 0.002393
24.09.2022 0.002381
23.09.2022 0.002400
22.09.2022 0.002391
21.09.2022 0.002403
20.09.2022 0.002389
19.09.2022 0.002370
18.09.2022 0.002368
17.09.2022 0.002398
16.09.2022 0.002397
15.09.2022 0.002412
14.09.2022 0.002404
13.09.2022 0.002419
12.09.2022 0.002426
11.09.2022 0.002404
10.09.2022 0.002426
08.09.2022 0.002412
07.09.2022 0.002419
06.09.2022 0.002408
05.09.2022 0.002430
04.09.2022 0.002416
03.09.2022 0.002416
02.09.2022 0.002427
01.09.2022 0.002407