કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (ઓક્ટોબર 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2023. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (ઓક્ટોબર 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે ઓક્ટોબર 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
    જાન્યુઆરી 2023 ડિસેમ્બર 2022 નવેમ્બર 2022 ઓક્ટોબર 2022 સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 > >>
તારીખ દર
31.10.2022 0.002311
30.10.2022 0.002312
29.10.2022 0.002312
28.10.2022 0.002330
27.10.2022 0.002305
26.10.2022 0.002289
25.10.2022 0.002305
24.10.2022 0.002287
23.10.2022 0.002318
22.10.2022 0.002318
21.10.2022 0.002319
20.10.2022 0.002316
19.10.2022 0.002317
18.10.2022 0.002305
17.10.2022 0.002324
16.10.2022 0.002322
15.10.2022 0.002322
14.10.2022 0.002330
13.10.2022 0.002346
12.10.2022 0.002343
11.10.2022 0.002338
10.10.2022 0.002371
09.10.2022 0.002366
08.10.2022 0.002353
07.10.2022 0.002382
06.10.2022 0.002368
05.10.2022 0.002347
04.10.2022 0.002342
03.10.2022 0.002359
02.10.2022 0.002352
01.10.2022 0.002352