કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (નવેમ્બર 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2023. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (નવેમ્બર 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે નવેમ્બર 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
    ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2023 જાન્યુઆરી 2023 ડિસેમ્બર 2022 નવેમ્બર 2022 ઓક્ટોબર 2022 સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 > >>
તારીખ દર
30.11.2022 0.002296
28.11.2022 0.002301
27.11.2022 0.002294
26.11.2022 0.002297
25.11.2022 0.002298
24.11.2022 0.002301
23.11.2022 0.002284
22.11.2022 0.002284
21.11.2022 0.002304
20.11.2022 0.002302
19.11.2022 0.002295
18.11.2022 0.002290
17.11.2022 0.002305
16.11.2022 0.002323
15.11.2022 0.002307
14.11.2022 0.002314
13.11.2022 0.002308
12.11.2022 0.002327
11.11.2022 0.002324
10.11.2022 0.002299
09.11.2022 0.002287
08.11.2022 0.002289
07.11.2022 0.002264
06.11.2022 0.002306
05.11.2022 0.002306
04.11.2022 0.002283
03.11.2022 0.002313
02.11.2022 0.002312
01.11.2022 0.002310