કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર ઇતિહાસ (2021)

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1992 સુધી 2021. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ માટે Tanzanian શિલિંગ (2021).

1992 થી દરેક સમયગાળા માટે પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ દરોનો ઇતિહાસ સાઇટ પર સંગ્રહિત છે. કોઈપણ તારીખ માટે અને કોઈપણ વર્ષ માટે વિનિમય દરનો ઇતિહાસ તમે અમારી સાથે શોધી શકો છો. પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ કોઈપણ તારીખનો ઇતિહાસ. 1992 થી 2021 થી પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ ના બધા અવતરણો Tanzanian શિલિંગ અહીં છે. નો ઇતિહાસ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ થી Tanzanian શિલિંગ 1992 થી વિનિમય દર 2021 દરેક વર્ષ માટે.

વેબસાઇટ Moneyratestoday.com પર 30 વર્ષથી તમામ કરન્સીના ગ્રાફ પર વિનિમય દરનો ઇતિહાસ તમે આ પૃષ્ઠ પરના ચાર્ટ પર ઘણાં વર્ષોથી પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ Tanzanian શિલિંગ માં ફેરફારનો ઇતિહાસ જોઈ શકો છો. 1992 થી પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ Tanzanian શિલિંગ ના અવતરણના ઇતિહાસનો આલેખ. પાછલા વર્ષનો સચોટ દર શોધવા માટે, પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ Tanzanian શિલિંગ ના ઇતિહાસના ગ્રાફ પર જાઓ. પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ થી Tanzanian શિલિંગ ના અવતરણના ઇતિહાસના ગ્રાફ પર ટૂલટિપ્સનો ઉપયોગ કરો.

કન્વર્ટ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ માટે Tanzanian શિલિંગ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ માટે Tanzanian શિલિંગ ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
તારીખ દર
જૂન 2021 3272.800573
મે 2021 3207.455787
એપ્રિલ 2021 3192.544064
કુચ 2021 3252.154634
ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2021 3186.061211
જાન્યુઆરી 2021 3178.296733

નો ઇતિહાસ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ થી Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર 1992 થી દરેક વર્ષ માટે કોષ્ટકમાં ઉપલબ્ધ છે. ઇતિહાસ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ Tanzanian શિલિંગ ના વિનિમય દર દર વર્ષે કોષ્ટકમાં છે. 1992 થી પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ Tanzanian શિલિંગ ના અવતરણના ઇતિહાસનું tableનલાઇન કોષ્ટક આ પૃષ્ઠ પર બનાવવામાં આવ્યું છે. મહિનાઓ માટે દરેક વર્ષના વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ ચલણ ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંક પર ક્લિક કરીને ઉપલબ્ધ છે. પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ Tanzanian શિલિંગ દરેક મહિના માટે માટેનાં અવતરણો જોવા માટે, વર્ષોના કોષ્ટકમાં.

લાંબી અવધિમાં વિનિમય દરમાં ફેરફાર વિનિમય દરના ઇતિહાસ પર અમારા પૃષ્ઠ પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ Tanzanian શિલિંગ લાંબા સમયગાળા માટે વિનિમય દરમાં ફેરફાર, વિનિમય દરના ઇતિહાસના આ પૃષ્ઠ પર સ્પષ્ટ રીતે દૃશ્યમાન છે. . 10, 20 અથવા 30 વર્ષમાં કેટલું ચલણ બદલાયું છે તેનો અંદાજ લગાવો. લાંબા સમયથી અવતરણોનો ચાર્ટ જુઓ. અમારી સાઇટ પર બધાને લગતા તમામ કરન્સીના દરોનો ઇતિહાસ છે.

બીજી ચલણની સામે પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ નો ઇતિહાસ શોધવા માટે Tanzanian શિલિંગ ને બદલે એક અલગ ચલણ પસંદ કરો. વેબસાઇટ મનીરેસ્ટોડાય ડોટ કોમના આ વિભાગમાં પાછલા 30 વર્ષોમાં તમામ કરન્સીના અવતરણનો મફત ઇતિહાસ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ થી 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Tanzanian શિલિંગ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ થી Tanzanian શિલિંગ નો ઇતિહાસ શોધવા માટે કોષ્ટકમાં વર્ષ પર ક્લિક કરો.