કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો વિનિમય દર ઇતિહાસ (2019)

Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2020. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો (2019).

કોઈપણ તારીખ માટે અને કોઈપણ વર્ષ માટે વિનિમય દરનો ઇતિહાસ તમે અમારી સાથે શોધી શકો છો. બધા વર્ષો માટે exchangeનલાઇન તમામ વિનિમય દરનો ડેટાબેઝ. કોઈપણ વર્ષ માટે exchangeનલાઇન વિનિમય દરનો ઇતિહાસ અહીં છે. નો ઇતિહાસ Tanzanian શિલિંગ થી યુરો 1992 થી વિનિમય દર 2020 આ પૃષ્ઠ પર ઉપલબ્ધ છે. Tanzanian શિલિંગ યુરો નો 1992 ડેટાબેસ હવે 1992 થી 2020 વિનિમય દર nowનલાઇન.

Tanzanian શિલિંગ યુરો ના ઇતિહાસનો ગ્રાફ પાછલા 30 વર્ષોમાંના તમામ અવતરણો બતાવે છે. ના ઇતિહાસનો ગ્રાફ Tanzanian શિલિંગ થી યુરો 1992 થી દરેક વર્ષના ભાવ સાથે. 1992 થી Tanzanian શિલિંગ યુરો ના અવતરણના ઇતિહાસનો આલેખ. જો તમે પસંદ કરેલી તારીખ પર ફરતા હો તો તમે ચાર્ટ પર ચોક્કસ Tanzanian શિલિંગ દર શોધી શકો છો. વિનિમય દર ઇતિહાસ ગ્રાફ ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રોમ્પ્ટ્સ છે. ગ્રાફ ઉપર ફેરવો.

કન્વર્ટ Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો વિનિમય દર Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
તારીખ દર
ડિસેમ્બર 2019 0.000397
નવેમ્બર 2019 0.000391
ઓક્ટોબર 2019 0.000399
સપ્ટેમ્બર 2019 0.000395
ઓગસ્ટ 2019 0.000391
જુલાઈ 2019 0.000382
જૂન 2019 0.000391
મે 2019 0.000388
એપ્રિલ 2019 0.000390
કુચ 2019 0.000373
ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2019 0.000377
જાન્યુઆરી 2019 0.000379

નો ઇતિહાસ Tanzanian શિલિંગ થી યુરો વિનિમય દર 1992 થી દરેક વર્ષ માટે કોષ્ટકમાં ઉપલબ્ધ છે. આ Tanzanian શિલિંગ યુરો દર વર્ષે કોષ્ટકમાં વિનિમય દર અહીં મફત છે. કોષ્ટકમાં વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ: Tanzanian શિલિંગ યુરો દર વર્ષે ઉપલબ્ધ છે: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Tanzanian શિલિંગ યુરો ને માસિક અવતરણો, તમે જોઈ શકો છો કે તમે વર્ષના ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંકને ક્લિક કરો કે નહીં. Tanzanian શિલિંગ યુરો દરેક મહિના માટે માટેનાં અવતરણો જોવા માટે, વર્ષોના કોષ્ટકમાં.

લાંબી અવધિમાં વિનિમય દરમાં ફેરફાર વિનિમય દરના ઇતિહાસ પર અમારા પૃષ્ઠ પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. Tanzanian શિલિંગ યુરો લાંબા સમયગાળા માટે વિનિમય દરમાં ફેરફાર, વિનિમય દરના ઇતિહાસના આ પૃષ્ઠ પર સ્પષ્ટ રીતે દૃશ્યમાન છે. . 10, 20 અથવા 30 વર્ષમાં કેટલું ચલણ બદલાયું છે તેનો અંદાજ લગાવો. લાંબા સમયથી અવતરણોનો ચાર્ટ જુઓ. બીજી ચલણની સામે Tanzanian શિલિંગ નો ઇતિહાસ શોધવા માટે યુરો ને બદલે એક અલગ ચલણ પસંદ કરો.

બધાં વર્ષોથી બીજા એક ચલણના અવતરણનો historyનલાઇન ઇતિહાસ અહીં છે. વેબસાઇટ મનીરેસ્ટોડાય ડોટ કોમના આ વિભાગમાં પાછલા 30 વર્ષોમાં તમામ કરન્સીના અવતરણનો મફત ઇતિહાસ Tanzanian શિલિંગ થી 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, યુરો 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Tanzanian શિલિંગ થી યુરો નો ઇતિહાસ શોધવા માટે કોષ્ટકમાં વર્ષ પર ક્લિક કરો.