કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો વિનિમય દર ઇતિહાસ (2022)

Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો (2022).

બધા વર્ષો માટે exchangeનલાઇન તમામ વિનિમય દરનો ડેટાબેઝ. કોઈપણ વર્ષ માટે exchangeનલાઇન વિનિમય દરનો ઇતિહાસ અહીં છે. Tanzanian શિલિંગ યુરો નો દરેક વર્ષ માટે વિનિમય દરનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ. 1992 થી 2022 થી Tanzanian શિલિંગ ના બધા અવતરણો યુરો અહીં છે. Tanzanian શિલિંગ યુરો નો 1992 ડેટાબેસ હવે 1992 થી 2022 વિનિમય દર nowનલાઇન.

Tanzanian શિલિંગ યુરો ના ઇતિહાસનો ગ્રાફ પાછલા 30 વર્ષોમાંના તમામ અવતરણો બતાવે છે. તમે આ પૃષ્ઠ પરના ચાર્ટ પર ઘણાં વર્ષોથી Tanzanian શિલિંગ યુરો માં ફેરફારનો ઇતિહાસ જોઈ શકો છો. પાછલા વર્ષમાં Tanzanian શિલિંગ ના યુરો ના ઇતિહાસનો મફત આલેખ. જો તમે પસંદ કરેલી તારીખ પર ફરતા હો તો તમે ચાર્ટ પર ચોક્કસ Tanzanian શિલિંગ દર શોધી શકો છો. ચાર્ટ પર હોવર કરો અને પસંદ કરેલા વર્ષ માટે Tanzanian શિલિંગ યુરો અવતરણ જુઓ.

કન્વર્ટ Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો વિનિમય દર Tanzanian શિલિંગ માટે યુરો ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
તારીખ દર
ઓગસ્ટ 2022 0.000426
જુલાઈ 2022 0.000431
જૂન 2022 0.000430
મે 2022 0.000412
એપ્રિલ 2022 0.000376
કુચ 2022 0.000432
ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 0.000387
જાન્યુઆરી 2022 0.000386

આ Tanzanian શિલિંગ યુરો દર વર્ષે કોષ્ટકમાં વિનિમય દર અહીં મફત છે. 1992 થી Tanzanian શિલિંગ યુરો ના અવતરણના ઇતિહાસનું tableનલાઇન કોષ્ટક આ પૃષ્ઠ પર બનાવવામાં આવ્યું છે. કોષ્ટકમાં વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ: Tanzanian શિલિંગ યુરો દર વર્ષે ઉપલબ્ધ છે: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. મહિનાઓ માટે દરેક વર્ષના વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ ચલણ ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંક પર ક્લિક કરીને ઉપલબ્ધ છે. Tanzanian શિલિંગ યુરો ને માસિક અવતરણો, તમે જોઈ શકો છો કે તમે વર્ષના ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંકને ક્લિક કરો કે નહીં.

Tanzanian શિલિંગ યુરો લાંબા સમયગાળા માટે વિનિમય દરમાં ફેરફાર, વિનિમય દરના ઇતિહાસના આ પૃષ્ઠ પર સ્પષ્ટ રીતે દૃશ્યમાન છે. . નો ઉદય અને પતન Tanzanian શિલિંગ થી 1992 થી યુરો. માં વધારો અને ઘટાડો Tanzanian શિલિંગ / યુરો દર વર્ષે આ માટે વિનિમય દર: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 વર્ષ. અમારી સાઇટ પર બધાને લગતા તમામ કરન્સીના દરોનો ઇતિહાસ છે.

બીજી ચલણની સામે Tanzanian શિલિંગ નો ઇતિહાસ શોધવા માટે યુરો ને બદલે એક અલગ ચલણ પસંદ કરો. Tanzanian શિલિંગ ને બદલે યુરો માં તેના વિનિમય દરનો ઇતિહાસ શોધવા માટે એક ચલણ પસંદ કરો. ભૂતકાળમાં વિનિમય દર, દરેક વર્ષ માટે. Tanzanian શિલિંગ થી યુરો નો ઇતિહાસ શોધવા માટે કોષ્ટકમાં વર્ષ પર ક્લિક કરો.