કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

યેન માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર ઇતિહાસ (2022)

યેન માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1992 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ યેન માટે Tanzanian શિલિંગ (2022).

કોઈપણ તારીખ માટે અને કોઈપણ વર્ષ માટે વિનિમય દરનો ઇતિહાસ તમે અમારી સાથે શોધી શકો છો. બધા વર્ષો માટે exchangeનલાઇન તમામ વિનિમય દરનો ડેટાબેઝ. યેન Tanzanian શિલિંગ નો દરેક વર્ષ માટે વિનિમય દરનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ. 1992 થી 2022 થી યેન ના બધા અવતરણો Tanzanian શિલિંગ અહીં છે. નો ઇતિહાસ યેન થી Tanzanian શિલિંગ 1992 થી વિનિમય દર 2022 દરેક વર્ષ માટે.

ચાર્ટ પર યેન નો ઇતિહાસ અમારી વેબસાઇટ પર છે. ના ઇતિહાસનો ગ્રાફ યેન થી Tanzanian શિલિંગ 1992 થી દરેક વર્ષના ભાવ સાથે. વેબસાઇટ Moneyratestoday.com પર 30 વર્ષથી તમામ કરન્સીના ગ્રાફ પર વિનિમય દરનો ઇતિહાસ જો તમે પસંદ કરેલી તારીખ પર ફરતા હો તો તમે ચાર્ટ પર ચોક્કસ યેન દર શોધી શકો છો. યેન થી Tanzanian શિલિંગ ના અવતરણના ઇતિહાસના ગ્રાફ પર ટૂલટિપ્સનો ઉપયોગ કરો.

કન્વર્ટ યેન માટે Tanzanian શિલિંગ યેન માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર યેન માટે Tanzanian શિલિંગ ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
તારીખ દર
ઓગસ્ટ 2022 17.303352
જુલાઈ 2022 16.333095
જૂન 2022 17.828325
મે 2022 17.816233
એપ્રિલ 2022 19.547569
કુચ 2022 17.935798
ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 20.066068
જાન્યુઆરી 2022 19.889850

નો ઇતિહાસ યેન થી Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર 1992 થી દરેક વર્ષ માટે કોષ્ટકમાં ઉપલબ્ધ છે. ઇતિહાસ યેન Tanzanian શિલિંગ ના વિનિમય દર દર વર્ષે કોષ્ટકમાં છે. વેબસાઇટ પર તમે 1992 થી યેન વિનિમય દર માટેનો ઇતિહાસ કોષ્ટક જોઈ શકો છો. મહિનાઓ માટે દરેક વર્ષના વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ ચલણ ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંક પર ક્લિક કરીને ઉપલબ્ધ છે. તમે યેન Tanzanian શિલિંગ દર વર્ષે અને દરેક મહિના માટે વિનિમય દર જોઈ શકો છો. વર્ષની કડી પર ક્લિક કરો.

લાંબી અવધિમાં વિનિમય દરમાં ફેરફાર વિનિમય દરના ઇતિહાસ પર અમારા પૃષ્ઠ પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. 10, 20 અથવા 30 વર્ષમાં કેટલું ચલણ બદલાયું છે તેનો અંદાજ લગાવો. લાંબા સમયથી અવતરણોનો ચાર્ટ જુઓ. માં વધારો અને ઘટાડો યેન / Tanzanian શિલિંગ દર વર્ષે આ માટે વિનિમય દર: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 વર્ષ. અમારી સાઇટ પર બધાને લગતા તમામ કરન્સીના દરોનો ઇતિહાસ છે.

અમારા ડેટાબેઝમાં તમે પાછલા વર્ષોમાં કોઈપણ અન્ય ચલણનો ઇતિહાસ જોઈ શકો છો. વેબસાઇટ મનીરેસ્ટોડાય ડોટ કોમના આ વિભાગમાં પાછલા 30 વર્ષોમાં તમામ કરન્સીના અવતરણનો મફત ઇતિહાસ યેન થી 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Tanzanian શિલિંગ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. યેન થી Tanzanian શિલિંગ નો ઇતિહાસ શોધવા માટે કોષ્ટકમાં વર્ષ પર ક્લિક કરો.