કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

યુરો માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર ઇતિહાસ (2022)

યુરો માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1999 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ યુરો માટે Tanzanian શિલિંગ (2022).

અમે દર વર્ષ માટે તમામ કરન્સીના વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ રાખીયે છીએ. તમે અહીં યુરો Tanzanian શિલિંગ <> નો ઇતિહાસ દરેક વર્ષ અને એક અલગ સમયગાળા માટે અહીં શોધી શકો છો. યુરો Tanzanian શિલિંગ નો દરેક વર્ષ માટે વિનિમય દરનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ. નો ઇતિહાસ યુરો થી Tanzanian શિલિંગ 1992 થી વિનિમય દર 2022 આ પૃષ્ઠ પર ઉપલબ્ધ છે. યુરો Tanzanian શિલિંગ નો 1992 ડેટાબેસ હવે 1992 થી 2022 વિનિમય દર nowનલાઇન.

યુરો Tanzanian શિલિંગ ના ઇતિહાસનો ગ્રાફ પાછલા 30 વર્ષોમાંના તમામ અવતરણો બતાવે છે. ચાર્ટ પર યુરો નો ઇતિહાસ અમારી વેબસાઇટ પર છે. ના ઇતિહાસનો ગ્રાફ યુરો થી Tanzanian શિલિંગ 1992 થી દરેક વર્ષના ભાવ સાથે. જો તમે પસંદ કરેલી તારીખ પર ફરતા હો તો તમે ચાર્ટ પર ચોક્કસ યુરો દર શોધી શકો છો. ચાર્ટ પર હોવર કરો અને પસંદ કરેલા વર્ષ માટે યુરો Tanzanian શિલિંગ અવતરણ જુઓ.

કન્વર્ટ યુરો માટે Tanzanian શિલિંગ યુરો માટે Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર યુરો માટે Tanzanian શિલિંગ ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
તારીખ દર
મે 2022 2429.523022
એપ્રિલ 2022 2659.018177
કુચ 2022 2314.240232
ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 2584.839411
જાન્યુઆરી 2022 2592.059362

નો ઇતિહાસ યુરો થી Tanzanian શિલિંગ વિનિમય દર 1992 થી દરેક વર્ષ માટે કોષ્ટકમાં ઉપલબ્ધ છે. આ યુરો Tanzanian શિલિંગ દર વર્ષે કોષ્ટકમાં વિનિમય દર અહીં મફત છે. કોષ્ટકમાં વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ: યુરો Tanzanian શિલિંગ દર વર્ષે ઉપલબ્ધ છે: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. મહિનાઓ માટે દરેક વર્ષના વિનિમય દરોનો ઇતિહાસ ચલણ ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંક પર ક્લિક કરીને ઉપલબ્ધ છે. યુરો Tanzanian શિલિંગ ને માસિક અવતરણો, તમે જોઈ શકો છો કે તમે વર્ષના ઇતિહાસ કોષ્ટકમાં વર્ષની લિંકને ક્લિક કરો કે નહીં.

10, 20 અથવા 30 વર્ષમાં કેટલું ચલણ બદલાયું છે તેનો અંદાજ લગાવો. લાંબા સમયથી અવતરણોનો ચાર્ટ જુઓ. નો ઉદય અને પતન યુરો થી 1992 થી Tanzanian શિલિંગ. માં વધારો અને ઘટાડો યુરો / Tanzanian શિલિંગ દર વર્ષે આ માટે વિનિમય દર: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 વર્ષ. બીજી ચલણની સામે યુરો નો ઇતિહાસ શોધવા માટે Tanzanian શિલિંગ ને બદલે એક અલગ ચલણ પસંદ કરો.

બધાં વર્ષોથી બીજા એક ચલણના અવતરણનો historyનલાઇન ઇતિહાસ અહીં છે. વેબસાઇટ મનીરેસ્ટોડાય ડોટ કોમના આ વિભાગમાં પાછલા 30 વર્ષોમાં તમામ કરન્સીના અવતરણનો મફત ઇતિહાસ ભૂતકાળમાં વિનિમય દર, દરેક વર્ષ માટે. તમે યુરો Tanzanian શિલિંગ દર વર્ષે અને દરેક મહિના માટે વિનિમય દર જોઈ શકો છો. વર્ષની કડી પર ક્લિક કરો.