કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ (જૂન 2022)

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન (જૂન 2022).

ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે જૂન 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ચિલીના પેસો માટે યુઆન ચિલીના પેસો માટે યુઆન વિનિમય દર ચિલીના પેસો માટે યુઆન ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 > >>
તારીખ દર
30.06.2022 0.007288
29.06.2022 0.007432
28.06.2022 0.007170
27.06.2022 0.007256
26.06.2022 0.007364
25.06.2022 0.007364
24.06.2022 0.007531
23.06.2022 0.007666
22.06.2022 0.007374
21.06.2022 0.007312
20.06.2022 0.007563
19.06.2022 0.007733
18.06.2022 0.007666
17.06.2022 0.007887
16.06.2022 0.007821
15.06.2022 0.007806
14.06.2022 0.007521
13.06.2022 0.007751
12.06.2022 0.007780
10.06.2022 0.007573
09.06.2022 0.008011
08.06.2022 0.008048
07.06.2022 0.008032
06.06.2022 0.008274
05.06.2022 0.008288
04.06.2022 0.008341
03.06.2022 0.008345
02.06.2022 0.008196
01.06.2022 0.008093