કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
<< < મે 2022 એપ્રિલ 2022 કુચ 2022 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો મહિનો 2022 જાન્યુઆરી 2022 ડિસેમ્બર 2021 નવેમ્બર 2021 > >>
તારીખ દર
28.02.2022 0.002465
27.02.2022 0.002455
26.02.2022 0.002474
25.02.2022 0.002462
24.02.2022 0.002477
23.02.2022 0.002472
22.02.2022 0.002479
21.02.2022 0.002514
20.02.2022 0.002468
19.02.2022 0.002468
18.02.2022 0.002469
17.02.2022 0.002484
16.02.2022 0.002479
15.02.2022 0.002482
14.02.2022 0.002482
13.02.2022 0.002482
12.02.2022 0.002472
11.02.2022 0.002476
10.02.2022 0.002477
09.02.2022 0.002469
08.02.2022 0.002489
07.02.2022 0.002468
06.02.2022 0.002462
05.02.2022 0.002462
04.02.2022 0.002466
03.02.2022 0.002468
02.02.2022 0.002472
01.02.2022 0.002458