કરન્સી કન્વર્ટર, એક્સચેન્જ રેટ
ચલણ કન્વર્ટર એક્સચેન્જ રેટ કેલ્ક્યુલેટર ફોરેક્સ રેટ્સ ઓનલાઇન કરન્સી વિનિમય દર ઇતિહાસ

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ (ઓગસ્ટ 2022)

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ ઇતિહાસ ત્યારથી 1998 સુધી 2022. કરન્સી રૂપાંતર ચાર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા (ઓગસ્ટ 2022).

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇતિહાસ માટે ઓગસ્ટ 2022 સેન્ટ્રલ બેન્ક માહિતી અનુસાર.
દિવસ દ્વારા ચલણ બદલવાની ઇતિહાસ.

કન્વર્ટ ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા વિનિમય દર ઇન્ડોનેશિયન રૂપિઆ માટે નિકારાગુઆન કૉર્ડોબા ફોરેક્સ એક્સચેન્જ બજાર પર રહે છે
 
    નવેમ્બર 2022 ઓક્ટોબર 2022 સપ્ટેમ્બર 2022 ઓગસ્ટ 2022 જુલાઈ 2022 જૂન 2022 મે 2022 > >>
તારીખ દર
31.08.2022 0.002422
30.08.2022 0.002410
27.08.2022 0.002425
26.08.2022 0.002434
25.08.2022 0.002411
24.08.2022 0.002415
23.08.2022 0.002428
22.08.2022 0.002422
21.08.2022 0.002420
20.08.2022 0.002417
19.08.2022 0.002441
18.08.2022 0.002429
17.08.2022 0.002424
16.08.2022 0.002445
15.08.2022 0.002450
14.08.2022 0.002472
13.08.2022 0.002472
12.08.2022 0.002443
11.08.2022 0.002412
10.08.2022 0.002421
09.08.2022 0.002417
08.08.2022 0.002422
07.08.2022 0.002415
06.08.2022 0.002400
05.08.2022 0.002402
04.08.2022 0.002417
03.08.2022 0.002427
02.08.2022 0.002407
01.08.2022 0.002421